Вийшла книга о. д-ра Бориса Ґудзяка «Криза й реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії»

(Львів — 31.12.98 — Радіо «Воскресіння») Нещодавно у Гарвардському університеті була видана книга отця доктора Бориса Ґудзяка «Криза й реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії». Книга пояснює і переосмислює одну із найбільш контроверсійних подій церковної історії східних слов’ян — Берестейську унію (1596), якою більшість українсько-білоруських ієрархів визнали верховенство Папи Римського, залишаючись вірними слов’янко-візантійській літургічній традиції. Автор аналізує процес духовно-культурних реформ у Київській митрополії в світлі її традиційних взаємин із Великою Церквою в Царгороді саме в той час, коли польсько-литовська Річ Посполита і загалом Європа вирували від реформаційних рухів — протестантського і католицько-реформаторського. Він показує, яким чином внутрішні проблеми руського суспільства, ускладнені наслідками подорожі патріарха царгородського Єремії II до Москви у 1583-1589 рр. (створення ним Московського патріархату, а також започаткування далекосяжних реформ у Київській митрополії), спричинилися до того, що московські ієрархи вирішили вийти з-під юрисдикції Царгородського патріархату. У книзі всебічно описуються церковні структури в східнослов’янських землях від часів хрещення до кінця XVI століття, аналізуються міжконфесійні відносини у Польщі й Литві до і в часі Реформації, дається оригінальний і детальний аналіз взаємин східних слов’ян із грецьким православним світом під османським пануванням після падіння Царгорода (1453). Показано також, як впливали віра, культура та політика на рішення, що їх приймали світські та церковні лідери в Україні та Білорусі незадовго до укладення унії. Усе це — а ще проникливий погляд на звичаї ренесансної доби, психологічні портрети відомих діячів, характеристики проводирів Церкви, полемістів, опис місць, що мали відношення до унії, та картографічний матеріал — робить «Кризу й реформу» цікавою книгою як для фахівців із східноєвропейської культурно-релігійної історії, так і для всіх, хто хоче зрозуміти сьогоднішню релігійну ситуацію в Східній Європі.

О. Борис Ґудзяк одержав ступінь доктора в галузі слов’янської і візантійської культурно-церковної історії у Гарвардському університеті 1992 року. Він є віце-ректором Львівської богословської Академії і директором Інституту Історії Церкви при цій академії, співредактором журналу з церковної історії «Ковчег». Під редакцією о. Б. Ґудзяка вийшло з друку і готується до публікацій шість збірників матеріалів конференцій з питань Берестейської унії. (Відділ інформації та зовнішніх зв’язків ЛБА)

Джерело: АРІ, №1. Січень 1999 р

Related Posts