Наша громада усвідомлює значення УКУ

ВИПАНІ, Ню-Джерзі. – В суботу, 17 листопа- да, у приміщенні Українського культурного цен- тру відбулася перша на терені Ню-Джерзі гро- мадська зустріч, з добродійним обідом, ціллю якої було якнайактивніше посприяти даль- шому розвиткові Українського Католицького університету у Львові.

Ініціятором цього вечора була Українська Католицька освітня фундація (УКОФ), яку очолює Джон Курі, а також його співробітники і члени організаційного комітету, утвореного місцевою українською громадою.

Вечір відкрив та проводив програмою Орест Темницький. Після спільної молитви, яку започаткував о. Роман Мірчук, з промо- вами виступили о. Ігор Бойко – декан факуль- тету філософії і богослов’я УКУ, д-р о. Борис Гудзяк – ректор УКУ, Дмитро Павличко – поет, дипло- мат, колишній депу- тат Верховної Ради України, та Дж. Курi.

Відтак було висвітлено фільм про зародження ідеї като- лицького університету і цілеспрямовані зусил- ля в ім’я цього з боку Митрополита Андрея Шептицького і карди- нала Йосифа Сліпого, про заснування у Львові Богословської академії, її поступо- ве перетворення в університет, про його успішний розвиток, проісторичнівідвідини Києва і Львова Папою Іваном Павлом ІІ. Показано також карти- ни з щоденного життя студентів.

З виступу президента УКОФ Дж. Курі

присутні довідалися, що 10 відс. необхідних коштів для навчальної і виховної діяльности УКУ вносять студенти як плату за навчання, 90 відс. надходить з доброчинних джерел, з них з США.Тільки 4 відс. загальних коштів ідуть на адміністративні потреби. Починаючи від 2003 року, знач- но зросла підтримка УКУ з боку УКОФ. Ця підтримка засвідчує, що УКУ користується все більшим авторитетом в середовищах закор- донних українців і також не українців. Досить нагадати, що на сьогоднішній день найбільший жертводавець – це людина неукраїнського походження. Добродійні пожертви та дари через заповіти заохочуть УКОФ до ще активнішої праці в ім’я розвитку Українського Католицького університету.

Дж. Курі відзначив довголітню фінансову підтримку УКУ з боку родини Дарії і Любомира Куриликів. А д-р Михайло Клюфас від імені своєї родини – д-ра Еміля і Лесі Клюфасів з Ровд-Айленду зворушливо розповів про зацікавлення покійного батька справами України. Родина Клюфасів заявила, що дарує 1 млн. дол. на влаштування конференційної залі у новому будинку УКУ.

З уст ректора УКУ д-ра о. Б. Ґудзяка присутнім на зустрічі було приємно почути про те, як багато зробив о. Р. Мірчук у справі вихо- вання священиків, коли протягом п’яти років працював у Духовній семінарії у Львові.

Цей справді теплий за своєю загальною атмосферою вечір-бенкет закінчив молитвою до Божої Матері о. Андрій Дудкевич, парох Української католицької церкви церкви св. Миколая в Пасейку.

Закликаємо громаду активно і щедро підтримувати Український Католицький університет своїми пожертвами та дара- ми. За додатковими інформаціями про УКУ можна звертатися до Української Католицької освітньої фундації, її адреса: UCEF, 2247 W. Chicago Avenue, Chicago, IL 60622. В інтернеті: www.ucef.org.

Марта Боровик

Джерело: Свобода. Газета української діяспори

Related Posts

Доповідь з ЛБА у Північній Америці: «Українське християнство напередодні третього тисячоліття: традиція, візія, провідництво»

(Львів — 31.12.98 — Радіо «Воскресіння») «Українське християнство напередодні третього тисячоліття: традиція, візія, провідництво» — з такою доповіддю…
Читати повністю