Борис Гудзяк «Ми працюємо для духовного збагачення людини»

Сестра Теодора розповіла про співпрацю університету з іншими духовними установами, і зокрема з монастирями. Вона зазначила, що Український Католицький Університет твердо дотримується курсу, встановленого його . засновниками від моменту його заснування. Доречно зазначити, що сестра Теодора, цьо­горічна випускниця. УКУ, вже вс­тигла написати магістерську працю й запрошена працювати в Українсь­кому Католицькому Університеті. Окрім того, сестра Теодора володіє дев’ятьма мовами та здійснює пе­реклади Платона, Сократа та інших давньоримських і грецьких філосо­фів та богословів.

На закінчення зустрічі виступив ректор УКУ доктор отець Борис Гудзяк. Він подякував дирекції Кредитної Спілки “Самопоміч” за теп­лий прийом, та увагу до очолюваного ним університету. Доктор Борис Гудзяк підкреслив, що ідея створен­ня подібного богословського нав­чального закладу виношувалася ще на початку минулого століття світо­чами Української Греко-Католицької Церкви митрополитом Андреєм (Шептицьким) та патріархом Йосифом (Сліпим). Втілити задумане вдалося лише нещодавно. Сьогодні Український Католицький Універ­ситет відчиняє свої двері не лише перед греко-католиками України, а й перед вірними Української Православної Церкви та інших конфесій, адже покликаний працювати для ук­раїнського народу у всій його бага­тогранності.

Доктор Борис Гудзяк зазначив, що на відміну від інших вищих нав­чальних закладів України, Український Католицький Університет не отримує жодного фінансування від держави, а становлення та розвиток університету є винятковою заслугою його прихильників та друзів, в тому числі, професорсько-викладацько­го складу, самих студентів та усіх структур, які розуміють необхідність мати в Україні вищий навчальний за­клад такого роду й гатунку. Усім, хто фінансово допомагає і підтримує Український Католицький Універси­тет належиться велике спасибі.

У зустрічі брав участь і Генераль­ний консул України в Чікаго Василь Корзаченко з дружиною Ольгою. У своєму слові Генеральний консул подякував гостинним господарям за запрошення на зустріч. Він сказав, що йому дуже приємно, що молодь, яка навчається в Українському Католицькому Університеті стає окрасою української нації, її елітою. Він та­кож зазначив, що визнання дипломів УКУ державою є знаменною подією, бо свідчить про високу якість підготовлених у стінах університету фах­івців з різного роду дисциплін і зок­рема, богослов’я, яке лише пускає перші паростки у нашому суспільс­тві.

Василь Корзаченко наголосив, що диплом Українського католицького Університету набагато міцніший та вагоміший від дипломів інших де­ржавних університетів країни. Він відзначив самовіддану працю голови Української Католицької Освітньої Фундації у США Джона Куррі, котрий будучи американцем щиро полюбив українську землю та її працьовитий і побожний народ.

Генеральний консул побажав рек­тору УКУ доктору отцю Борису Гуд­зяку та керівництву Кредитної Спілки “Самопоміч”, щоб у майбутньому український дух завжди панував у всіх починаннях цих установ.

Щира й тепла зустріч дозволила глибше пізнати сторонам одна одну та засвідчила глибоке розуміння процесів, що відбуваються по обидва боки океану.

Володимир Павелчак, Чікаго

У Кредитній Спілці “Само­поміч” завжди раді гостям, а особливо – з України. У субо­ту, 11 листопада до Кредитівки завітали представники Українського Католицького Університету на чолі з його ректором доктором отцем Бо­рисом Гудзяком. Разом з ним прийшли віце-ректор універ­ситету з навчальної роботи Тарас Добко, директор відділу розвитку та планування Воло­димир Турчиновський та сест­ра Теодора.

Шановних гостей привітав президент Ради директорів Михайло Кос та члени дирек­ції Кредитівки. Гостинні гос­подарі ознайомили гостей з іс­торією української фінансової установи, її здобутками та пла­нами на майбутнє. Після цього на честь поважних гостей було дано обід, в ході якого обидві сторони обмінялися думками та поділилися своїм баченням розв’язання проблем, які існу­ють в Україні та діаспорі.

Президент Ради директорів від імені Кредитної Спілки “Самопоміч” подякував гостям з України за ту велику робо­ту, яку вони роблять для нашого народу, перш за все, у плані духовному. Михай­ло Кос зазначив, що українська громада, незважаючи на всі складнощі життя за межами Батьківщини, є одностайною в любові до рідного краю та активно відгукується на потреби України. На превелике щастя, зазначив Михайло Кос, українську діаспору не розривають міжконфесійні чвари, і підтвердженням цим слів може бути склад Ради дирекції Кредитівки, у якому працюють представ­ники усіх гілок Української Православної та Греко-Католицької Церков.

Секретар Ради директорів Віктор Войтихів підтримав свого колегу та відзначив, що роль духовних закладів для становлення української держа­ви важко переоцінити, адже вони ж є духовними керманичами, що прова­дять народ у правильному напрямку. І особливу місію у цьому процесі вико­нує Український Католицький Універ­ситет. Віктор Войтихів висловив щире захоплення діяльністю УКУ й сказав, що чим більше в Україні буде подіб­них вищих навчальних закладів, тим швидше вона займає гідне місце у сві­товому співтоваристві. Він запевнив, що Український Католицький Універси­тет в особі членів дирекції Кредитівки “Самопоміч” має вірних приятелів, на яких завжди можна опертися.

Віце-ректор Українського Католи­цького Університету Тарас Добко роз­повів про структуру вищого духовно-богословського навчального закладу та його діяльність протягом останніх років. Він повідомив, що у липні пер­ші випускники університету отрима­ли дипломи, що визнаються відтепер не лише в Україні, а й у світі.

 Директор відділу розвитку та плану­вання УКУ Володимир Турчиновський познайомив членів дирекції Кредитів­ки “Самопоміч” зі стратегічними пла­нами на ближчу та дальшу перспекти­ву університету. Також він зазначив, що важливим значенням для розвитку вищого навчального закладу є мораль­на підтримка місцевої влади та президента держави Віктора Ющенка. Саме завдяки його підтримці Український Католицький Університет отримав у минулому році державну акредита­цію, яка поставила УКУ в один ряд з найбільшими, з усталеними тради­ціями, вищими навчальними закладами України.

Джерело: Час і Події. 16-22 жовтня 2006, № 46, (vol XI) 

Related Posts